За нас
Новини
Прием на студенти
Ръководство
Катедра "М"
Катедра "Е"
Студенти
Учебна дейност
Полезни връзки
Контакт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ   КОЛЕЖ  -  ЛОВЕЧ

 Ви пожелава  на добър час в избрания път на висшето образование !!!

 

         За учебната 2014/2015 год.  колежът приема студенти за обучение в                  образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в три  акредитирани професионални направления и четири  специалности:

 

     1. Направление “Машинно инженерство”

         ·   спец. Автомобилно машиностроене

         ·   спец. Машиностроене

    2. Направление “Електротехника, електроника и автоматика”

         ·  спец. Електротехника

   3. Направление “Комуникационна и компютърна техника”

         ·  спец. Компютърни системи и технологии

 

 Обучението на студентите  е с продължителност 6 семестъра / три години /

 

      Приемът  на  студенти е  с ОЦЕНКА  ОТ  ДЪРЖАВЕН  ЗРЕЛОСТЕН  ИЗПИТ : математика, физика , информатика или български език. Завършилите  преди  2008 год.  полагат изпит по избор: математика – тест или общотехническа подготовка

Документи за кандидатстване и записване се приемат в колежа 

всеки ден от  8  до  17  ч.    

 / включително събота и неделя /  

в  Учебен отдел  / последен етаж в ляво /

 За  информация : тел: 0879946697  и  0879946696

 

.::Copyright © 2014 Технически колеж - Ловеч::.