За нас
Новини
Прием на студенти
Ръководство
Катедра "М"
Катедра "Е"
Студенти
Учебна дейност
Полезни връзки
Контакт
25 години ТК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ   КОЛЕЖ  -  ЛОВЕЧ

 Ви пожелава

на добър час в избрания път на висшето образование !!!

 

Колежът обучава студенти в следните специалностите: 

График

на предварителните кандидатстудентски изпити за учебната 2016/2017 >>>>

 

 

Последни новини:

ТК - Ловеч обявява конкурс за ръководител катедри 
"Машиностроене" и "Електротехника"
Кандидатите за ръководител катедри подават следните документи:
1. Заявление до Директора за участие в конкурса;
2. Кратка биографична справка;
3. Основни положения за мандатната програма на кандидата ( до 2 машинописни страници);
4. Писмено съгласие на кандидата, включващо декларация, че отговаря на изискванията за заеманата 
длъжност по чл.47 от Правилника на Колежа.
Документите се подават в Деловодството на ТК - Ловеч стая 307 до 16 часа на 20.05.2016г.
=================================================================================

 

  • На 12 май 2016 година от 10 часа ще се проведе Спортен празник в ТК - Ловеч

  • Излезе класирането за стипендия по ПМС 90/2000 г. за летния семестър на 2015/2016 учебна година

 

Откриване на академичната учебна 2015/2016 година

 

 

Церемония по тържественото връчване на дипломите на випуск 2015 г.

     На 5.12.2015 г. от 10,00 ч. се състоя връчването на дипломите на випуск 2015 в Аулата на Технически колеж. Присъстваха кметът на  Ловеч - г-жа Корнелия Маринова, заместник областния управител - г-н Георги Терзийски, Ловчанският митрополит Гавриил, представители на холдинг „Технология на металите“ и „Спарки Елтос“ АД.>>>>>>

 

 

 

Откриване на лаборатории по Комуникационна и Компютърна техника зали 203 и 302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.::Copyright © 2014 Технически колеж - Ловеч::.